Powiększenie
Pod Wierchami Tatr,
Elżbieta Anna Sadkowski z domu Samek
i Jan Krzeptowski


...i pili zimną górską wodę małymi łyczkami,
na łany traw ozłoconych przez zachodzące słońce,
na Giewont w pierzastych chmurach spoglądali
i cicho do nas szeptali że my to bardzo szczęśliwi ludzie jesteśmy
że w tak pięknym miejscu żyjemy...


Galerii Sztuki„Orla” art. plast. Elżbiety Anny Sadkowski z domu Samek, miejsce dla „genius loci” szeroko rozumianej sztuki..
„Pochodzę z polskiej rodziny o wielopokoleniowych tradycjach, zostałam wychowana w polskim duchu patriotycznym i " umiłowaniu piękna". Sztuka od zawsze była obecna w moim życiu. Mój ojciec i nauczyciel, profesor Jan Sławomir Samek, był twórcą i prekursorem na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunku kształcenia „wychowanie poprzez sztukę”. Po ukończeniu ASP w Krakowie realizowałam własna drogę twórcza, jako scenograf pracowałam w teatrach w Polsce i zagranicą, równolegle prowadziłam prace pedagogiczną i wydawniczą. Od 2000 roku rozpoczęłam realizacje autorskich działań kulturotwórczych także w Zakopanym. W 2006 roku na bazie wieloletnich doświadczeń postanowiłam stworzyć u siebie, w przedwojennej "Willi Orla" na zakopiańskiej starówce Galerie Sztuki. We wrześniu 2006 r. zapoczątkowała ona działalność wystawienniczą, ekspozycją obrazów Józefa Mularczyka zatytułowaną „Malarz Tatr”. Nazwy galerii „Orla” pochodzi od wizerunku "Orła Białego" z około 1900 r. wyrzeźbionego na sosrębie w sali ekspozycyjnej Willi.

I tak w latach 2006-2010 wraz z moim zespołem w ramach autorskiej Galerii Sztuki na zakopiańskiej starówce były organizowane prezentacje artystów profesjonalnych i twórców ludowych, realizowane cykliczne wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne i wydawnicze w ramach idei "wychowania poprzez sztukę". art. plast. Elżbieta Anna Sadkowski

...na tle błękitu nieba wysoko szybujący orzeł, dla którego nie ma żadnych granic...

Sztuka winna inspirować odbiorców, a artysta na podobieństwo orła wznosić się w poszukiwaniu ulotnego piękna. W lutym 2010 Galeria Sztuki „Orla- Aigle” zmieniła lokalizację. Działania artystyczne realizowane na zakopiańskiej starówce będą obecnie kontynuowane w Szwajcarii. Do czasu utworzenia nowej siedziby w kantonie Vaud nad Jeziorem Lemańskim, Galeria Sztuki „ Orla-Aigle”, co po francusku znaczy Orzeł, Elżbiety Anny Sadkowski będzie realizowała działania wydawnicze i organizowała wystawy internetowe.

Galeria jest w trakcie zmiany siedziby.


 
Powiększenie Powiększenie Powiększenie
Powiększenie Powiększenie Powiększenie Powiększenie